Renovering av gasreglage P/N 877700 A13 till Mercruiser
img_7101c.jpg
Det gick lättare att dra på gas med växeln i backläge än i framläge. De var mycket obehagligt då man manövrerade i hamnar eftersom det väldigt lätt blev mera gas bakåt än jag tänkt mig.

Reglaget säljs inte längre, så jag bestämde mig för att ta isär det för att se om det gick att göra något åt problemet.

Den kromade kåpan tas bort genom att lossa två skruvar, sedan lyfter man den rätt upp. Reglaget sitter sedan i två konsoller med genomgående bult. När man tagit bort bultarna kan man dra reglageboxen rakt upp. Den sitter fortfarande fast i två elkablar som man måste lossa. En från neutrallägesbrytaren och en från trim/ tilt- brytaren i handtaget.
Därefter måste man ta bort gas- och växelwirarna. Då lossar man plastskivan på baksidan av reglageboxen. Den sitter med tre skruvar. Sen är det en skruv per wire. Därefter är reglageboxen loss och man kan ta det med sig.
img_7595d.jpg
877700_a13001021.jpg
877700_a13001022.jpg
877700_a13001023.jpg 877700_a13001024.jpg
När man tagit bort skruven B och bulten C så kan man lyfta bort lager efter lager av detaljer. Växelfunktionen ligger i det understa lagret.
img_7597b.jpg
877700_a13001019.jpg 877700_a13001020.jpg
877700_a13001018.jpg
När det är borttaget sitter det en stor plastdetalj som sitter fast med fyra skruvar. Lossa dessa och dra plastdetaljen rakt upp. Se till att gashandtaget sitter rakt upp innan du gör det.
De grejor som nu tagits loss ses på bilden här nedanför:
877700_a13001017.jpg
Bulten och skruven är inte med på bilden. Bussningen nere till vänster sitter på skruven. Ovanför den sitter den plastbussning som sitter i gasarmen. Sedan är det två plastbrickor och den tidigare nämnda metallplattan.
img_7601d.jpg
877700_a13001015.jpg
877700_a13001014.jpg 877700_a13001016.jpg
Ovanför den runda delen sitter en fjäder och en metallrulle. I den svarta runda detaljen finns tre hack. I det här läget sitter rullen i det mellersta hacket (har ingen bild på det). Rullen hålls fast av den stora plastdetaljen vi tagit bort. När man drar gas/ växelhandtaget framåt eller bakåt så går rullen upp ur hacket och löper på omkretsen av runda delen. Klicket för fram och backläget kommer då den går ner i ett av hacken. När man sedan drar gashandtaget längre så hoppar rullen ur hacket och fortsätter längs periferin.
Nu när stora plastdetaljen är borta så följer rullen med i hacket och lossar från fjädern om man rör gashandtaget åt ena eller andra hållet. Det är inga problem, det är inget som hoppar bort. Man kan då också lätt ta bort fjädern för att inspektera den.
img_7607c.jpg
877700_a13001012.jpg
877700_a13001013.jpg
Det som är osymmetriskt är just den här förslitningen som syns i bilden ovan. Sedan kan det vara något med stora plastdetaljen som låg ovanpå, mer om det strax.
I vilket fall, jag tog ett slippapper grovlek 1000 och slipade den slitna periferin man ser här ovanför. Man kan börja med ett 800- papper, men hela vitsen är att få det så slätt som möjligt så att metallrullen glider lätt. Jag fick det nästan blankt med slipningen.
877700_a13001011.jpg
877700_a13001004.jpg
877700_a13001005.jpg
877700_a13001006.jpg 877700_a13001008.jpg
877700_a13001007.jpg
877700_a13001010.jpg 877700_a13001009.jpg
img_7600c.jpg
Jag använde 800 och 1000- slippapper så jag fick det riktigt blankt. Jag såg också noggrant till att det inte fanns några grader någonstans på detaljen.

Vid ändarna på kanterna E var det ganska vassa kanter. Rundningen kom inte helt jämnt.
Spåret G var det som slitit på bulten (C i tidigare bilder).

E, F, G och H var det jag polerade. Sedan polerade jag också bak- och framsida på plattan. Allt för att få så lite slitage som möjligt.
img_7595f.jpg
877700_a13001002.jpg
877700_a13001003.jpg 877700_a13001001.jpg
Författat av Stefan Fägerhall 2018-03-01