vr%E5ngeb%E4ck_100228001003.gif
 
Idag är Vrångebäck mest känd för sin kommunala badplats som är mycket poulär på varma sommardagar samt att det är en liten fin hamn för fritidsbåtar.
 
Här bor både helårs- och delårsboende. Det äldsta huset är från 1800- talet. Det yngsta från 2000- talet. Ett antal fritidshus byggdes på 1950 och 60- talen. Det är underbart vackert både sommar och vinter.
 
Vrångbäck har en livaktig båtklubb. Klubben har hand om bryggorna och har också en fin klubbstuga. Man anordnar grillkvällar, makrillmete mm.
Klubbens hemsida hittar du på www.wbk.nu
 
Bilderna jag har använt på dessa sidor kommer från lite olika håll.
Vissa har jag själv fotat. Några har jag fått från min svärmor Kerstin Andreasssons fotoalbum.
Andra bilder kommer från bildbanken från Bertil Carlsson. Där har jag fått hjälp av Morgan Sandström i Vrångebäck. Tack Morgan!
Några av bilderna kommer från bildbanken i Västarvet på Bohusläns Museum. De är tillgängliga för icke- kommersiell användning och det stämmer ju i detta fallet.
Slutligen är några bilder gamla vykort. Ett par av dem är från början av 1900- talet.
 
Vill du som läser kommentera något eller komma i kontakt med mig går det bra att maila på följande adress:
stefan[at]fagerhall.se
 
(byt ut [at] mot @ när du skriver mailadressen! jag skriver så här för att inte få en massa skräpmejl)
 
// Stefan Fägerhall (www.fagerhall.se)
 
 
 
Litteraturreferenser:
(1) Naturgeografisk Inventeringsrapport Åbyfjorden, Gåsöskärgården och Islandsberg, Åke Hillefors, Länsstyrelsen i Göteborgs o Bohus Län, naturvårdsenheten, 1981
(2) Fornsök Riksantikvarieämbetet (www.fmis.raa.se)
(3) A E Holmberg Bohusläns Historia o Beskrivning, s 113-115, 150-151,
(4) Vägar i Bohuslän, Rapport nr 6, Länsstyrelsen i Göteborgs o Bohus län 1981
(5) Wilhelm Hansson, Skärgårdstrafiken i Bohuslän under 100 år, 1981
(6) Dag Almén, S/S Bohuslän en historik.. 1971
(7) Sven Rydstrand, Glimtar ur Bro och Brastads socknars historia, andra delen, 1960
(8) Skärgårdsverken i Bohuslän, Johan Pettersson, 1999, ISBN 91-630-8135-0
(9) Sillfiske och sillmarknad, Jens Sandahl, 1998, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Ekonomisk- Historiska institutionen
(10) Göteborg och Bohus Län, Hembygdsböckerna, läseböcker för skola och hem, Claes Krantz, 1943,
(11) Släktkartläggning gjord av Axel Fjordgren (en koipa i min privata ägo, ej offentligt publicerad)
 
Uppdaterad
2010-02-28
vr%E5ngeb%E4ck_100228001001.gif
Start
vr%E5ngeb%E4ck_100228001001.gif vr%E5ngeb%E4ck_100228001002.gif vr%E5ngeb%E4ck_100228001001.gif vr%E5ngeb%E4ck_100228001001.gif vr%E5ngeb%E4ck_100228001001.gif vr%E5ngeb%E4ck_100228001001.gif
Trankoket
Kvarnen
Ångbåtarna
Färjan o vägen
Handels-
bodarna
Forntiden
Slut
Vid stormigt väder stiger vattnet kraftigt. Bovikskilen som du ser till höger i bilden blir då mycket större och gör nästan så att Vrångebäck blir en ö. Minst en gång per år brukar vägen hit vara översvämmad.
Vägen från Bro kyrka och hit slingrar sig intill bergssidorna. Husen ligger på eller vid bergen. Så byggde man både vägar och hus förr i tiden för att spara åkermark.
Det finns flera aktiva jordbruk på vägen hit.
(OBS! Nya bilder på ångbåtssidan, uppdaterat 2010-02-28)


Vrångebäck är en liten plats långt inne i Åbyfjorden på den Svenska västkusten. Det ligger c:a 2 mil från Lysekil. Man kör till Brodalen och följer sedan vägskyltarna från Lysekilsvägen. Den ligger mitt emellan Lysekil och Smögen men trots det är det en lugn oas mitt i sommarens turisthets. Bilden allra överst på sidorna är hamnen som den såg ut en dag i juli 2009.

Jag har själv varit här i Vrångebäck från och till i många år. Jag badade här som barn på 1950 och 60- talet. Min frus släkt kommer härifrån och hon har varit här alla somrar sedan hon föddes. Vi äger nu ett fritidshus här sedan tio år tillbaka.

Bohuslän är ett landskap i stark förvandling. Hela landskapet har på drygt 50 år vänt ansiktet från havet och in mot land. Nu är det Torp köpcentrum, Munkeland, regionsjukhuset i Trollhättan med mera som gäller. Det har byggts oerhört fina vägar som underlättat kommunikationerna på ett fantastiskt sätt. Avståndet i tid till Göteborg och Oslo har krympt avsevärt.

Att Bohuslän förändras kraftigt är ingen ny företeelse. Det är allt ifrån istiden och framåt till våra dagar. Sillperioderna innebar uppsving, det kraftigaste uppsvinget kom vid "Den Stora Sillperioden" på slutet av 1700- talet. När ångbåtarna kom i andra halvan av 1800- talet var det en ny revolution, då blev det plötsligt möjligt att ta sig hit från Göteborg på en dag. Det blev enkelt att få varor till handelsbodarna och att frakta ut de lokala produkterna. Sedan kom stenhuggeriet. Det fraktades ut väldiga mängder gatsten från Vrångebäck. Stenen fraktades med häst och kärra från stenbrotten i Brodalen hit ner. Senare på 1900- talet kom tåget, bilarna och lastbilarna. 1950- talets slut måste ha varit en förändringens tid för då slutade ångbåtarna att gå samtidigt som stenutskeppningen dog ut. Det började byggas fritidshus och allt eftersom började Vrångebäck ändra karaktär och bli en mera avskiljd och lugn plats.

På de här sidorna hittar du information om hur det var här förr i tiden.
Klicka på knapparna här ovanför för att läsa om de olika ämnena.

På bilden här nedanför ser du var en del av det jag skriver om är beläget.
Bilden tog jag på sommaren 2000.